جزوه تایپ شده رسانه شناسی

دانلود فایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود جزوه جامع رسانه شناسی دانلود جزوه رسانه شناسی

تعریف ماهواره: به هرچیز گرداننده که به دور چیز دیگری گردد ماهواره می گویند مثال ماه به دور زمین می گردد در زبان محاوره ای دستگاه های گیرنده و فرستنده و بیسیم است که توسط راکت به فضا پرتاب می شود و در یک مدار دور زمین جای می گیرد در حال حاضر از این فرستنده ها برای کارهای مثل هواشناسی مخابرات شبکه های تلویزیونی و غیره استفاده می شود. تاریخچه ماهواره: ماهواره از اولین پرتاب ماهواره به مدار زمین را روسیه روزها به دور بهنام خود ثبت کردند این ماهواره که اسکو تو نام داشت در سال ۱۶۵۱ در مدار زمین قرار گرفت آمریکایی ها دو سال بعد یعنی در سال ۱۶۶۱ اولینماهوارهرا پرتاب کردند بیشترین ماهوارهکه پرتاب شدهتاکنون ازروسیه بوده ولی ماهوارههای آمریکایی از لحاظ پیشرفت و دقت از روسیه جلوتر هستند. ماهواره ها به دو بخش کلی تقسیم می شوند: ۱ -از لحاظ بار مفید بودند )محصولهی آنها( ۲ -از لحاظ سکو و جایگاه قرار گیری آنها همچنین ماهواره ها از لحاظ مأموریت خود به گونههای مختلفی همچون: ۱ -هواشناسی ۲ -ردیابی ۳ -ارتباطات رادیویی و مخابراتی ۴ -تحقیقات علمی ۵ -نظامی و جاسوسی تقسیم می شوند دانلود جزوه جامع رسانه شناسی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *